Междууниверситетско списание "Икономика 21"

DLib Repository

Междууниверситетско списание "Икономика 21"

 

Списание „Икономика 21“ е ново междууниверситетско научно списание, в което се публикуват изследователски студии и статии, методологически и методически разработки на български и английски език в областите Икономика и Администрация и управление. Излиза от 2011 г. два пъти годишно. Неговите приоритетни цели са да се наложи сред потребителите на научна информация с фундаментални, изпреварващи времето изследвания. Да създаде условия за ползотворно сътрудничество между учени, необвързани институционално, да даде простор за изява и градивна конкуренция на научни идеи и разработки.

Recent Submissions

View more

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов