ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С ТЪРГОВСКИТЕ ПОСРЕДНИЦИ В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА

DSpace/Manakin хранилище

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С ТЪРГОВСКИТЕ ПОСРЕДНИЦИ В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА

Показване на основна информация на публикация

dc.contributor.author Божинова, Марияна
dc.contributor.author Перков, Венцислав
dc.contributor.author Ченков, Адриан
dc.contributor.author Bozhinova, Mariyana
dc.contributor.author Perkov, Ventsislav
dc.contributor.author Chenkov, Adrian
dc.date.accessioned 2016-05-19T13:40:44Z
dc.date.available 2016-05-19T13:40:44Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.issn 1312-3815
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10610/1699
dc.description.abstract Изграждането и управлението на взаимоотношенията с клиентите е ключов фактор за успех в модерния бизнес. Решенията за управление на връзките с клиентите стават все по-търсени и в България. В настоящото изследване стратегията за управление на взаимоотношенията с клиентите е пречупена през призмата на взаимоотношенията с търговските посредници в условията на икономическа криза. От тази гледна точка мето- диката за оценка на взаимоотношенията с търговските посредници акцентира върху управлението на финансовите взаимоотношения, стимулиране и мотивиране на посредниците за ефективна работа. На тази база се правят изводи и се формулират препоръки за усъвършенстване управлението на взаимоотношенията между винопроизводители и търговски посредници. The building and management of the relationships with the consumers is a key success factor in modern business. The decisions of relationship management are becoming more and more important in Bulgaria too. In the current research the strategy for consumer relationship management is presented from the intermediaries point of view in the conditions of economic crisis From this point of view the methods for evaluation of the relationship with the intermediaries stress on the management of the financial relationships, stimulation and motivation of the intermediaries to do their job more effectively. Based on this conclusions are made and recommendations for better management of the relationships between wine producers and intermediaries are formulated. bg_BG
dc.publisher АИ "Ценов" bg_BG
dc.relation.ispartofseries 15;16
dc.title ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С ТЪРГОВСКИТЕ ПОСРЕДНИЦИ В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА bg_BG
dc.title.alternative TRADE INTERMEDIARIES RELATIONSHIP MANAGEMENT IMPROVEMENT IN THE CONDITIONS OF ECONCMIC CRISIS bg_BG
dc.type Article bg_BG


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
669_split_15_2011.swf 2.210Mb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на основна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов