ЗА СИНДРОМА НА МАНДАТНОТО МИСЛЕНЕ И ВРЕМЕВИЯ ХОРИЗОНТ

DLib Repository

ЗА СИНДРОМА НА МАНДАТНОТО МИСЛЕНЕ И ВРЕМЕВИЯ ХОРИЗОНТ

Show simple item record

dc.contributor.author КАМЕНОВ, Камен
dc.date.accessioned 2016-05-25T05:52:53Z
dc.date.available 2016-05-25T05:52:53Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.issn 1314-3123
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10610/1834
dc.description.abstract В статията са разгледани специфични особености на поведението на човешкия фактор, свързани с мандатността и времевия хоризонт. Прави се връзка между резултати, промяна и цели в рамките на мандата. На тази основа се установяват зависимости между мандатното поведение, поведението в миналото и проективното поведение. Разгледани са степените на покритие в мисловния модел на субекта на мандата между самооценка и външно оценяване, които определят и съдържателната страна на мандатното поведение. Подробно са анализирани причините за текущи проблеми и нарушено взаимодействие в мандатния екип. Обосновани са мотивите за избора на конкретно мандатно поведение. bg_BG
dc.publisher АИ "Ценов" bg_BG
dc.relation.ispartofseries 2;2
dc.subject мандатно мислене bg_BG
dc.subject мандат bg_BG
dc.subject мандатно поведение bg_BG
dc.subject времеви хоризонт bg_BG
dc.subject интереси bg_BG
dc.title ЗА СИНДРОМА НА МАНДАТНОТО МИСЛЕНЕ И ВРЕМЕВИЯ ХОРИЗОНТ bg_BG
dc.type Article bg_BG


Files in this item

Files Size Format View
21_split_2_2012.swf 181.4Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов