УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ. ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

DLib Repository

УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ. ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Show simple item record

dc.contributor.author Зайкърова, Елис
dc.date.accessioned 2016-06-15T11:21:37Z
dc.date.available 2016-06-15T11:21:37Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.issn 1313-6542
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10610/2666
dc.description.abstract Днес смисълът на доброто управление намира израз предимно в разработване и прилагане на такива политики, програми, стратегии, закони и нормативни актове, насочени към задоволяване на обществените потребности и подобряване качеството на живот чрез разумно и рационално използване на природните ресурси по начин, който не лишава бъдещите поколения да задоволят своите нужди. Обект на изследване в настоящото изложение е устойчивото развитие, а предмет – бедността и предизвикателствата пред устойчивото развитие в България. Основна цел – да се изведат на преден план основните проблеми и значимостта на политиките на ефективна заетост, на доходите и образованието, както и на ефективна демографска политика. bg_BG
dc.publisher АИ "Ценов" bg_BG
dc.relation.ispartofseries 5;18
dc.subject устойчиво развитие bg_BG
dc.subject политика на ефективна заетост bg_BG
dc.subject политика на доходите bg_BG
dc.subject политика на образованието bg_BG
dc.subject демографска политика bg_BG
dc.title УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ. ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА bg_BG
dc.type Article bg_BG


Files in this item

Files Size Format View
297_split_5_2012.swf 454.6Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов