УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ ВЪВ ФИРМАТА

DLib Repository

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ ВЪВ ФИРМАТА

Show simple item record

dc.contributor.author Асенов, Анатолий
dc.date.accessioned 2016-11-23T13:54:09Z
dc.date.available 2016-11-23T13:54:09Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978-954-23-1187-4
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10610/3062
dc.description.abstract Иновациите са важна част от процеса на глобализация и необходима предпоставка за създаване на конкурентно предимство за модерната стопанска единица. Същността на иновационната политика е максимизирането на социално-икономическия ефект от основната дейност на стопанските субекти. В обобщен вид иновационният процес представлява следването на стратегия, която позволява на организацията да постигне своята основна цел посредством структурно‐последователни процеси. В хода на иновационния процес, на базата на основните принципи за развитие на иновационния потенциал във фирмата и съответното ресурсно осигуряване, се осъществява икономически растеж, базиран върху високи технологии. bg_BG
dc.publisher АИ "Ценов" bg_BG
dc.relation.ispartofseries 3;43
dc.subject иновационен потенциал bg_BG
dc.subject управление bg_BG
dc.subject знание bg_BG
dc.subject икономически растеж bg_BG
dc.subject бизнес организация bg_BG
dc.title УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ ВЪВ ФИРМАТА bg_BG
dc.type Article bg_BG


Files in this item

Files Size Format View
n43_347_tom3_tom_III_.pdf 441.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов