МЕТРИФИКАЦИЯ НА ФАКТОРА „ЧЕТИВНОСТ“ В ГОДИШНИТЕ ДОКЛАДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

DSpace/Manakin хранилище

МЕТРИФИКАЦИЯ НА ФАКТОРА „ЧЕТИВНОСТ“ В ГОДИШНИТЕ ДОКЛАДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: МЕТРИФИКАЦИЯ НА ФАКТОРА „ЧЕТИВНОСТ“ В ГОДИШНИТЕ ДОКЛАДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Автор: Христов, Илиян; Димитрова, Любомира
Резюме: Текстът на публичните оповестявания е основна единица за общуване между предприятието и заинтересованите външни потребители, и в частност - инвеститорите. Целта е последните да получат информация, касаеща резултатите от дейността на предприятието, финансовото състояние и перспективите за неговото развитие. Условие за постигане на ефективност на този процес е лекотата на разбиране на оповестената текстова информация, съдържаща се във финансовите отчети. От съществено значение е тя да бъде цялостна, точна и достоверна, представена недвусмислено, ясно и конкретно, за да бъде лесно възприемана и разбираема за заинтересованите от нея потребители. Поради това интерес представлява емпиричното изследване на фактора „четивност“ на информацията, оповестена в годишните доклади за дейността на българските публични предприятия.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3210
Дата: 2017


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
89a395c115afda230f4fa39656bd2b68.pdf 887.2Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов