Now showing items 1-2 of 2

  • ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА – МИТ ИЛИ РЕАЛНОСТ В СТРАНИТЕ ОТ ОЧИС 

   Захариев, Андрей; Zahariev, Andrey (АИ "Ценов", 2012)
   През призмата на изследване на развитието в блоковата среда на страните от групата за черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС) е налице въз- можност за оценяване на пулса и темпа на икономическото развитие и ...
  • НАРАСТВАЩА ОТВОРЕНОСТ НА СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА 

   Илиев, Драгомир (АИ "Ценов", 2011)
   Авторът на студията си поставя за цел да анализира и оцени отвореността на националната икономика. Предмет на изследването са теориите, концепциите и моделите за отвореността на икономиката. Публикацията е структурирана ...