Now showing items 1-1 of 1

    • ОЩЕ ЗА ПРОДОВОЛСТВЕНИЯ ПРОБЛЕМ 

      Пенчев, Пенчо; Penchev, Pencho (АИ "Ценов", 2012)
      Един от най-важните проблеми, които стоят пред човечеството, е продоволственият. Съществуват два начина за производствто на храни: а) природосъобразен, който не влиза в противоречие с околната среда и б) неразумен, който ...