• ДЕМОКРАЦИЯТА В СЪЧИНЕНИЯ НА ВЕНЕЛИН ГАНЕВ 

      Живков, Николай (АИ "Ценов", 2010)
      Интересът на Венелин Ганев към проблемите на демокрацията трайно присъства в неговата теоретична дейност от началото на XX век, когато публикува първите си статии, до средата на четиридесетте години. В публикациите през ...