• РЕГИОНАЛНО ИЗМЕРЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ 

      Илиева, Даниела Георгиева (АИ "Ценов", 2011)
      В студията се поставя проблемът за регионалното измерение на иновациите. Целта на разработката е да се очертае ролята и мястото на един от сегментите на иновационната система – агенциите за регионално развитие. На база ...