• APPROACHES FOR IMPROVING THE ACCOUNTING OF TRADE RECEIVABLES BY ENTERPRISES 

   Andreev, Ivan (АИ "Ценов", 2014)
   This paper deals with the accounting interpretation of trade receivables for sales made by enterprises in the course of their business. Their nature, functional role, and meaning for economic entities are described in a ...
  • АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО ВЪВ ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА 

   Баташки, Георги; Ималова, Диана; Кънева, Тотка; Андреев, Иван; Александров, Валерий; Batashki, Georgi; Imalova, Diana; Kaneva, Totka; Andreev, Ivan; Aleksandrov, Valeriy (АИ "Ценов", 2011)
   Непрекъснато нарастващите изисквания към създаваната счетоводна информация за дейността на всяко предприятие е водещ мотив за търсеното на теоретично обосновани и практически приложими решения, свързани с решаването на ...
  • ПРАВНИ И ОТЧЕТНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОБЛАГАНЕТО НА СТОПАНСКИТЕ СУБЕКТИ С КОРПОРАТИВНИ ДАНЪЦИ 

   Баташки, Георги; Димитров, Пенко; Андреев, Иван; Batashki, Georgi; Dimitrov, Penko; Andreev, Ivan (АИ "Ценов", 2012)
   Изследването на влиянието на сложни финансово-икономически категории, понятия и инструменти от данъчната теория и практика е с определящо значение както за стопанската активност на предприятията, така и за фискалната ...
  • ПРАВНИ И СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ ПРИ ОБЛАГАНЕТО НА СТОПАНСКИТЕ СУБЕКТИ С КОРПОРАТИВНИ ДАНЪЦИ 

   Баташки, Георги; Димитров, Пенко; Андреев, Иван; Batashki, Georgi; Dimitrov, Penko; Andreev, Ivan (АИ "Ценов", 2012)
   Изследването на влиянието на сложни финансово-икономически категории, понятия и инструменти от данъчната теория и практика е с определящо значение, както за стопанската активност на предприятията, така и за фискалната ...
  • ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР 

   Баташки, Георги; Ималова, Диана; Кънева, Тотка; Андреев, Иван; Вечев, Венцислав; Batashki, Georgi; Imalova, Diana; Kaneva, Totka; Andreev, Ivan; Vechev, Ventsislav (АИ "Ценов", 2012)
   Настоящото научно изследване анализира състоянието на съществуващата счетоводна практика в предприятията от публичния сектор. Непрекъснато нарастващите изисквания към създаваната счетоводна информация за дейността на всяко ...
  • ПРОБЛЕМИ ПРИ СЧЕТОВОДНО- ИНФОРМАЦИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР 

   Баташки, Георги; Ималова, Диана; Кънева, Тотка; Андреев, Иван; Вечев, Венцислав; Batashki, Georgi; Imalova, Diana; Kaneva, Totka; Andreev, Ivan; Vechev, Ventsislav (АИ "Ценов", 2012)
   Настоящото научно изследване анализира състоянието на съществуващата счетоводна практика в предприятията от публичния сектор. Непрекъснато нарастващите изисквания към създаваната счетоводна информация за дейността на всяко ...