Now showing items 1-1 of 1

    • ИНДИКАТОРИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

      Стоянов, Ивайло; Stoyanov, Ivaylo (АИ "Ценов", 2010)
      В условията на криза, печеливши се оказват технологичните предприятия, които се стремят да променят начина на стопанската дейност. Според нас трябва да се преосмислят и правилата за устойчивото им развитие. Усилията им ...