DLib

DLib Repository

Виртуална библиотека

Добре дошли във виртуалната библиотека DLib на Стопанска академия "Димитър А. Ценов" – Свищов. Виртуалната библиотека съдържа колекции от успешно защитени в периода след 1990 г. дисертации и хабилитационни трудове по 13 акредитирани научни специалности, монографии от библиотека "Образование и наука" и библиотека "Стопански свят", студии от междууниверситетско списание "Икономика 21", "Годишник" на Стопанска академия, "Алманах научни изследвания" и Годишен алманах научни изследвания на докторанти, статии от списание "Бизнес управление", междууниверситетско списание "Икономика 21" и "Народностопански архив", доклади от проведени конференции на СА.

Търсене в DLib

Въведете текст в полето по-долу за да търсите в DLib.

Communities in DLib

Search DLib

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов