ПРЕОСМИСЛЯНЕ НА ВЪЗГЛЕДИ

DLib Repository

ПРЕОСМИСЛЯНЕ НА ВЪЗГЛЕДИ

Show full item record

Title: ПРЕОСМИСЛЯНЕ НА ВЪЗГЛЕДИ
Author: ДАМЯНОВ, Атанас
Abstract: Изследването е изградено въз основа на релацията: „възгледи – преос мисляне” и се състои от три части. В първата част са представени възгледи за външнотърговско поведение на страните в преход, респ. икономики, развити от мен непосредствено след промените 1990 г. В основаната им стоят метафори, които притежават биологични характеристики. Преосмислянето на възгледите е извършено през призмата на: а) ограничения държавен суверенитет; б) сценариите за продължителността на преходния/трансформацион- ния период; в) пробивът във формата от страни – от Г-8 към Г-20. Във втората част ударението е поставено върху глобализацията – противоречия и конфликти, глобалното предприятие и глобалния продукт – съмнения, търсене на правила в глобализацията и Р България – страна-подизпълнител. Преосмислянето на изброените насоки е към очертаване на глобален/световен проблем и противоречие, развита е методика за преход от слабоструктуриран съм структуриран проблем и т.н. В третата част е представена парадигмата „Ре Ко Ин” (регионални конфликти и интернационализация (фирмена)). Обособени са пет групи регионални конфликти. При преосмислянето на тази парадигма е очертана нова група сблъсъци и механизми и буфери за намаляване на тяхното влияние върху външнотърговската дейност на фирмите и държавите в Европа.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1339
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
118_PDFsam_1_2011.swf 386.9Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов