ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИТЕ ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ СТРАТЕГИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ В РУСИЯ

DLib Repository

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИТЕ ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ СТРАТЕГИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ В РУСИЯ

Show full item record

Title: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИТЕ ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ СТРАТЕГИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ В РУСИЯ
Author: СМИРНОВ, Валера
Abstract: Въпросът за определяне на основните фактори, влияещи върху стратегическата ефективност на руските компании е изключително неотложен сега, поради невъзможността да се решат много настоящи проблеми. В тази статия се разглежда проблемът за това как могат да се идентифицират тези фактори, по какви критерии ще бъде оценявано въздействието им върху ефективността на стратегията, и с какви средства това може да се направи. Като резултат се стига до заключението, че всеки фактор за определени стойности може да има значително положително или отрицателно влияние върху ефективността на стратегията. Стойностите на критерия може да се измерят надеждно чрез използване на методите за предсказване на банкрут. В днешните условия един от най-точните и ефикасни методи е този на невронните мрежи за оценка на въздействието на факторите върху реализиране стратегията на организацията.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1380
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
108_split_1_2012.swf 174.4Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов