КОЛИЧЕСТВЕНА МЯРКА ЗА ЗНАЧИМОСТТА НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФОРМАЦИЯ КАТО ФАКТОР НА ПРОИЗВОДСТВОТО

DLib Repository

КОЛИЧЕСТВЕНА МЯРКА ЗА ЗНАЧИМОСТТА НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФОРМАЦИЯ КАТО ФАКТОР НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Show full item record

Title: КОЛИЧЕСТВЕНА МЯРКА ЗА ЗНАЧИМОСТТА НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФОРМАЦИЯ КАТО ФАКТОР НА ПРОИЗВОДСТВОТО
Author: БИВШЕВ, В.; ЧИСТОВ, Д.; МИХАЛЕВА, М.
Abstract: В условията на съвременната икономика научно-техническата информация е един от най-значимите фактори на икономическия растеж. В настоящата статия са представени резултатите от изследването на зависимостта между обема научно-техническа информация (НТИ) и величината на брутния вътрешен продукт (БВП) на Руската Федерация. Като съставни елементи на НТИ авторите разглеждат научните статии, действащите патенти за изобретения, действащите патенти за полезни модели, водещите производствени технологии. В работата са представени оценки за значимостта на отделните информационни източници от гледна точка на формирането на БВП, оценки за стойността на НТИ като фактор на икономическия растеж. Статията е подготвена въз основа на резултатите от изследванията, проведени за сметка на бюджетните средства по Тематичния план за НИР на Финансовия университет от 2011 година.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1388
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
119_split_1_2012.swf 283.0Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов