СЧЕТОВОДНО И ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ ЗА МАЛКИ, СРЕДНИ И МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ В АЛБАНИЯ

DLib Repository

СЧЕТОВОДНО И ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ ЗА МАЛКИ, СРЕДНИ И МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ В АЛБАНИЯ

Show full item record

Title: СЧЕТОВОДНО И ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ ЗА МАЛКИ, СРЕДНИ И МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ В АЛБАНИЯ
Author: ШКУРТИ (Перри), Резарта; МИТИ (Ужкани), Мирела
Abstract: Съвременното развитие и регионалната интеграция на албанската икономика изправят малките и средните предприятия и микропредприятията в Албания пред много предизвикателства. Предмет на това изследване е едно от тези предизвикателства, а именно регулирането на рамката за финансова отчетност в малките, средните и микропредприятията. Разглеждат се проблемите, пред които са изправени микропредприятията, когато трябва да се съобразят с новите счетоводните разпоредби. В тези предприятия се увеличават разходите за отчитане и им липсва опит за прилагане на новия счетоводен режим. Необходимо е тясно сътрудничество между участващите страни, за да се осигури правилно прилагане на новите счетоводни правила и да се повиши информираността на микропредприятията за значението на качествената финансова информация. Препоръчва се на академичните институции, професионалните организации и счетоводните регулаторни органи в Албания да предприемат обучения с цел повишаване на знанията за новите счетоводни стандарти.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1612
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
134_split_1_2012.swf 290.1Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов