ФИСКАЛНИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ И ДАНЪЧНИТЕ ПОЛИТИКИ НА НОВИТЕ СТРАНИ–ЧЛЕНКИ НА ЕС: ПРЕДИЗИКАТЕЛСТВАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРИЧЕН СЪЮЗ И РЕФОРМАТА НА ФИСКАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ

DLib Repository

ФИСКАЛНИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ И ДАНЪЧНИТЕ ПОЛИТИКИ НА НОВИТЕ СТРАНИ–ЧЛЕНКИ НА ЕС: ПРЕДИЗИКАТЕЛСТВАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРИЧЕН СЪЮЗ И РЕФОРМАТА НА ФИСКАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ

Show full item record

Title: ФИСКАЛНИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ И ДАНЪЧНИТЕ ПОЛИТИКИ НА НОВИТЕ СТРАНИ–ЧЛЕНКИ НА ЕС: ПРЕДИЗИКАТЕЛСТВАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРИЧЕН СЪЮЗ И РЕФОРМАТА НА ФИСКАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ
Author: ХУБЕНОВА, Татяна
Abstract: Статията се фокусира върху проблемите на координацията на фискалната политика в Еврозоната и предизвикателствата за новите страни-членки на ЕС от Централна и Източна Европа при прилагането на различни национални фискални политики в процеса на подготовка за встъпване в Европейкия паричен съюз (ЕПС). Основният анализиран проблем касае оценката на въздействието на фискалния суверенитет в новите страни–членки на ЕС при прилагането на национални данъчни системи в периода на подготовка за влизане в Еврозоната. Анализирани са насоките, в които в новите страни–членки протича адаптацията на националните данъчни системи чрез по-добро използване на данъчната структура и на фискалните системи, за да се отговори на специфичните условия и приоритети на националните политики и да се постигне изискваната в ЕПС устойчивост на държавните финанси в средносрочен и дългосрочен аспект.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1651
Date: 2013


Files in this item

Files Size Format View
3_split_1_2013.swf 358.3Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов