НАРАСТВАЩА ОТВОРЕНОСТ НА СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА

DSpace/Manakin хранилище

НАРАСТВАЩА ОТВОРЕНОСТ НА СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: НАРАСТВАЩА ОТВОРЕНОСТ НА СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА
Автор: Илиев, Драгомир
Резюме: Авторът на студията си поставя за цел да анализира и оцени отвореността на националната икономика. Предмет на изследването са теориите, концепциите и моделите за отвореността на икономиката. Публикацията е структурирана в пет части. В първата са засегнати промените, настъпващи вследствие на глобализирането на световната икономиката и тяхното отражение върху дейността на стопанските субекти. Във втората и третата част отвореността е разгледана като един от основните фактори за икономически растеж. Изведени и систематизирани са различни аспекти на отвореността. В четвъртата част е акцентирано върху негативния аспект на отварянето на националната икономика. В петата част е дискутирана релацията регионална икономика  глобална икономика.The author of this study aims to analyze and evaluate the degree of openness of the national economy. Research was conducted on the theories, concepts and models for economic openness. The study is organized into five part: Part One describes the changes occurring due to the globalization of the world economy and their impact on the activities of the business entities; Part Two and Part Three review the openness as one of the key factors for economic growth and provide classification of its various aspects; Part Four deals with the negative aspects of opening the national economy; Part Five discusses the regional economy  global economy relation.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1663
Дата: 2011


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
130_split_114_2011.swf 500.5Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов