СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА КОНЦЕНТРАЦИЯТА В ЛОГИСТИЧНИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРИЯ

DLib Repository

СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА КОНЦЕНТРАЦИЯТА В ЛОГИСТИЧНИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРИЯ

Show full item record

Title: СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА КОНЦЕНТРАЦИЯТА В ЛОГИСТИЧНИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРИЯ
Author: ЖЕЛЯЗКОВА, Донка
Abstract: Концентрацията в логистичния сектор се разглежда в теоретичен план, като се извеждат основни характеристики, които могат да бъдат откроени като съществени при описание на модерните комплекси с логистично предназначение, каквито са: местоположение, размер на площите, вид на площите, техническа спецификация, допълнителни площи, инфраструктура, услуги. Систематизирани са показатели за оценка на състоянието и равнището на концентрация в логистиката, като се прилагат методите на групиране и на усредняване. На тази основа се провежда изследване на концентрацията в логистичния сектор на България и се формулират някои перспективи и възможности за развитие.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1666
Date: 2013


Files in this item

Files Size Format View
73_split_1_2013.swf 539.4Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов