СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ НА АГРАРНАТА СТАТИСТИКА В БЪЛГАРИЯ

DLib Repository

СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ НА АГРАРНАТА СТАТИСТИКА В БЪЛГАРИЯ

Show full item record

Title: СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ НА АГРАРНАТА СТАТИСТИКА В БЪЛГАРИЯ
Author: АНГЕЛОВА, Поля
Abstract: Развитието на аграрната статистика в България през последните две десетилетия е съпътствано от редица проблеми от организационно и методологическо естество. От една страна, те са породени от цялостното преустройство на аграрния сектор – промени във формата на собственост, поземлените отношения, производствено-отрасловото преструктуриране, аграрната политика, което доведе до сериозни трудности при провеждане на статистическите наблюдения. От друга страна, подготовката на страната за присъединяване към Европейския съюз наложи институционална и правна хармонизация както в областта на селското стопанство, така и в областта на статистиката, в т.ч. и на аграрната. Това обуслови необходимостта от създаване на нова специализирана институционална структура, орган на статистиката, която да осъществява статистическите изследвания в селското стопанство в съответствие с европейските изисквания. В настоящата разработка се разглеждат провежданите статистически наблюдения в селското стопанство, с цел да се очертае организационната и методологичната рамка на съвременната аграрната статистика в България. Акцентирано е върху техните методологични аспекти и основни елементи на организацията им – обхват, обект, периодичност, форма на провеждане, източници на информация.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1669
Date: 2013


Files in this item

Files Size Format View
103_split_1_2013.swf 249.6Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов