ЕТИКА И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

DSpace/Manakin хранилище

ЕТИКА И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ЕТИКА И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА;
ETHICS AND BEHAVIOUR IN ORGANIZATIONAL MANAGEMENT
Автор: Йорданова, Елена; Yordanova, Elena
Резюме: Студията разглежда значението и влиянието на етиката върху поведението при управление на организацията в два аспекта: от гледна точка на човешкия фактор и от гледна точка на организационните фактори. За ефективността на управлението е необходимо оптимално взаимодействие между тях. При тълкуването на човешкия фактор голяма част от зследователите акцентират на някои от следните моменти:самосъзнание, емоционалност, преценка, познание и мотивация. В литературата по управление и организационните фактори са важни за формиране на етичното поведение. Те оказват комплексно влияние върху реализацията на управленския процес. В специализираната литература част от авторите акцентират на следните моменти: култура, климат,стандарти, поощрения и наказания, и лидерство.The study reviews the importance and the effect of ethics on behaviour in organizational management in two aspects: from the point of view of the human factor, and from the point of view of the organizational factors. In order management to be efficient, we should achieve an optimal interrelationship between these factors. Considering the human factor, many researchers put an emphasis on some of the following characteristics: selfconfidence, emotionality, assessment, knowledge and motivation. The management publication also point out the organizational factors as important elements for the formation of ethical behaviour. They have a complex impact on the implementation of the management process. Some authors put an emphasis on the following characteristics: culture, climate,standards, rewards and reprimands, and leadership.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1685
Дата: 2011


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
218_split_114_2011.swf 636.2Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов