ИНФЛАЦИЯ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИЯ КАПИТАЛ: ЖИЗНЕСПОСОБНИТЕ КОМПРОМИСИ

DLib Repository

ИНФЛАЦИЯ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИЯ КАПИТАЛ: ЖИЗНЕСПОСОБНИТЕ КОМПРОМИСИ

Show full item record

Title: ИНФЛАЦИЯ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИЯ КАПИТАЛ: ЖИЗНЕСПОСОБНИТЕ КОМПРОМИСИ
Author: КЛЕМАН-ПИТЬО, Елен; СЕН-ПИЕР, Патрик
Abstract: Нашата разработка има за цел да разгледа отново добре познатия модел на Гудуин в микроикономиката в светлината на анализа на множества, съставени от предварително зададени стойности (set-valued analysis), като се отчитат ограниченията в състоянието и регулацията в една програма за жизнеспособност. Моделът на Гудуин (1967) разглежда динамичните взаимодействия между нивата на заетост и възнаграждение. Той дава ендогенни обяснения на цикличните тенденции в динамичната икономика. Методите за жизнеспособност дават възможност да се изследват свойствата на модела и да се създаде съответна регулация, която да позволи на развитието да изпълни определени качествени цели. След това, чрез използване на изчислителните методи, получени от алгоритъма за ядрото на жизнеспособност (Viability kernel algorithm), може да се разшири традиционният анализ на модела на Гудуин до институционалната рамка на икономиката, включително паричните и бюджетни аспекти на регулационната политика на обществените власти, а именно правителството, централната банка и евентуално съперничеството между двете благодарение на динамичните игри.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1709
Date: 2014


Files in this item

Files Size Format View
117_split_1_2014.swf 661.1Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов