СИСТЕМАТА

DLib Repository

СИСТЕМАТА

Show full item record

Title: СИСТЕМАТА
Author: КАМЕНОВ, Камен
Abstract: В статията се разглежда философията на системното мислене и проницателността като фактори за успех. Правят се характеристика и анализ на системите с участието на хора. Дават се идеи за търсене на връзка между „системно мислене – системен анализ – проницателност” и резултати във времето. Определя се значението на съдеятелската среда за постигането на ефективни крайни резултати, като ударението се поставя върху формирането на съответстващо проективно поведение. Дадени са предимствата и недостатъците за „живот” в система. Изводите, които се налагат, са, че системата създава чувство на сигурност и осигурява ритъм на действията, които са съществено предимство пред липсата на ясни задължения и режим на работа.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1726
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
3_split_1_2015.swf 182.5Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов