ПРОМЕНИ В МИТНИЧЕСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЕД ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

DLib Repository

ПРОМЕНИ В МИТНИЧЕСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЕД ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Show full item record

Title: ПРОМЕНИ В МИТНИЧЕСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЕД ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Author: Пашова, Събка
Abstract: Приоритет за българската митническа администрация след присъединяването на България към Европейския съюз е еднаквото прилагане на европейско митническо законодателство, процедурите и инструментите за митнически контрол на ЕС, в различни области на митническото право. Вследствие на това е извършено: оптимизиране на структурата и състава на митническата администрация; митниците изпълняват нови задачи и отговорности, свързани, от една страна, с осигуряване на приходи не само за държавния бюджет на страната, но и за бюджета на Европейския съюз, а, от друга защитата на интересите на Общността и на нейните граждани от нарушения и от предлагане на контрабандни и на фалшиви стоки.A priority for the Bulgarian Customs Administration after Bulgaria's accession to the European Union was the uniform application of the EU customs legislation, procedures and customs control tools in various aspects of our customs legislation. To this end the following objectives have been achieved: the structure and composition of the customs administration have been optimized, customs have been assigned new objectives and responsibilities - on the one hand, to provide not only revenue for the country’s state budget but also for the EU budget and, on the other - to protect the interests of the Community and its citizens from violations and distribution of smuggled or counterfeit goods.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1745
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
130_split_114_2011.swf 500.5Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов