ПРОМЕНИ В МИТНИЧЕСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЕД ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

DSpace/Manakin хранилище

ПРОМЕНИ В МИТНИЧЕСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЕД ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПРОМЕНИ В МИТНИЧЕСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЕД ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Автор: Пашова, Събка
Резюме: Приоритет за българската митническа администрация след присъединяването на България към Европейския съюз е еднаквото прилагане на европейско митническо законодателство, процедурите и инструментите за митнически контрол на ЕС, в различни области на митническото право. Вследствие на това е извършено: оптимизиране на структурата и състава на митническата администрация; митниците изпълняват нови задачи и отговорности, свързани, от една страна, с осигуряване на приходи не само за държавния бюджет на страната, но и за бюджета на Европейския съюз, а, от друга защитата на интересите на Общността и на нейните граждани от нарушения и от предлагане на контрабандни и на фалшиви стоки.A priority for the Bulgarian Customs Administration after Bulgaria's accession to the European Union was the uniform application of the EU customs legislation, procedures and customs control tools in various aspects of our customs legislation. To this end the following objectives have been achieved: the structure and composition of the customs administration have been optimized, customs have been assigned new objectives and responsibilities - on the one hand, to provide not only revenue for the country’s state budget but also for the EU budget and, on the other - to protect the interests of the Community and its citizens from violations and distribution of smuggled or counterfeit goods.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1745
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
130_split_114_2011.swf 500.5Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов