ИЗСЛЕДВАНЕ НА СРАВНИТЕЛНИТЕ ПРЕДИМСТВА НА ТЪРГОВИЯТА НА Р. БЪЛГАРИЯ СЪС СТРАНИТЕ ОТ ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ

DLib Repository

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СРАВНИТЕЛНИТЕ ПРЕДИМСТВА НА ТЪРГОВИЯТА НА Р. БЪЛГАРИЯ СЪС СТРАНИТЕ ОТ ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ

Show full item record

Title: ИЗСЛЕДВАНЕ НА СРАВНИТЕЛНИТЕ ПРЕДИМСТВА НА ТЪРГОВИЯТА НА Р. БЪЛГАРИЯ СЪС СТРАНИТЕ ОТ ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ
Author: Саркисян, Карина
Abstract: Динамиката на съвременното световно стопанство, засилващата се либерализация на търговските отношения, интеграционните процеси и глобализацията на икономиките оказват въздействие върху развитието на икономиките на страните, като по този начин влияят и върху структурата и обема на тяхната търговия.В разработката се анализират търговските взаимоотношения на България със страните от Западните Балкани, като се прави оценка на “явните сравнителни предимства”, които страната ни притежава и реализира при търговията със страните от западната част на Балканския полуостров.The dynamics of the contemporary global economy, the increasing trade liberalization, the economic integration and the globalization processes affect the development of national economies and thus affect the structure and volume of their trade. The paper analyzes the trade relations of Bulgaria with the West Balkan countries assessing the “obvious advantages” of our country in its trade relations with the countries in the western part of the Balkan Peninsula.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1751
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
163_split_114_2011.swf 739.8Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов