ПОВЕДЕНИЕ И ОТНОШЕНИЯ В СОЦИАЛНИТЕ СТРУКТУРИ

DLib Repository

ПОВЕДЕНИЕ И ОТНОШЕНИЯ В СОЦИАЛНИТЕ СТРУКТУРИ

Show full item record

Title: ПОВЕДЕНИЕ И ОТНОШЕНИЯ В СОЦИАЛНИТЕ СТРУКТУРИ
Author: Каменов, Камен; Kamenov, Kamen
Abstract: Студията е посветена на един не само актуален, но и непреходен проблем – човешкия потенциал и неговото разкриване за общественото благо. Разбира се, в нея се дава само един от възможните зрителни ъгли на този многоаспектен проблем. Това, което трябва да се промени в приоритетите, се свързва с даването на отговори в следните насоки: - Кое ни обединява? - Кое ни прави различни? - Кое ни прави хора? - Какво се крие зад социалната завеса от поведенчески прояви, свързани със социалния ни потенциал? В десет пункта са разгледани поведенчески прояви, които създа- ват среда на неопределеност и усложняват взаимоотношенията в социалните структури.The study reviews an issue that is both topical and universal - human potential and its development for the public welfare. This multi-aspectual issue is, of course, reviewed from our point of view. Our priority was to answer answer the following questions: - What unites us? - What makes us different? - What makes us human? - What is hidden behind the social curtain of behavioural acts related to our social potential? In ten sections we have tried to explain the behavioural acts that create an atmosphere of ambiguity and complicate social structure relationships.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1766
Date: 2013


Files in this item

Files Size Format View
7_split_114_2011.swf 1.266Mb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов