ЗНАНИЕ И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

DSpace/Manakin хранилище

ЗНАНИЕ И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ЗНАНИЕ И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
Автор: Чобанова, Росица
Резюме: В статията се интерпретират теоретичните основи за разбиране ролята на знанието за икономическото развитие от Шумпетер до съвременните чужди и български автори. Изведени са характеристиките на видове знание, които имат значение за икономическото развитие. Те са съчетани в дихотомни комбинации (научно-всекидневно, теоретично-емпирично, кодифициранотацитно). Определено е общото и различното между информация, научно и технологично знание. Специален акцент е поставен върху измерването на знанието, като в исторически план е систематизиран и оценен опитът в статистическото наблюдение и измерване, който има значение за характеристика на връзката на знанието и икономическото развитие. На основата на систематизация и критичен преглед и на вижданията на български автори е предложена концептуална рамка за използване на знанието за социално-иконо-мическото развитие.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1773
Дата: 2011


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
65_split_2_2011.swf 351.7Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов