ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА СИСТЕМИ ЗА ДЕПОЗИТНО ЗАСТРАХОВАНЕ – СВЕТОВЕН ОПИТ

DSpace/Manakin хранилище

ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА СИСТЕМИ ЗА ДЕПОЗИТНО ЗАСТРАХОВАНЕ – СВЕТОВЕН ОПИТ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА СИСТЕМИ ЗА ДЕПОЗИТНО ЗАСТРАХОВАНЕ – СВЕТОВЕН ОПИТ
Автор: Божинов, Божидар; Bozhinov, Bozhidar
Резюме: Интересът към системите за депозитно застраховане, като нструмент за повишаване стабилността на банковата система, се появява едва след 60-те години на ХХ век, макар че първата подобна система е създадена през 1829 г. в Ню Йорк. Много често отделните държави се сещат за проблема с гарантиране депозитите на вложителите в случай на фалит на съответната банка/и едва когато са изправени пред сериозни проблеми в банковия им сектор. В настоящето изследване се дискутират основни концептуални въпроси, свързани с организацията,функционирането и осъвременяването на подобни системи, като основен акцент ще бъде извършването на критичен анализ на световния опит и добри практики в тази област. Извън обхвата на изследването е Бъл- гарската практика, тъй като действаща у нас система за гарантиране влоговете на гражданите е изградена едва след 1998 година и е сравнително нова, като в нея са заложени добрите световни практики.The interest in deposit insurance systems as instruments that enhance the stability of the banking system was stirred after the 60s, although the first such system was established in 1829 in New York. Often, governments start thinking about the problem of guaranteeing depositors' savings when they face the bankruptcy of a certain bank and anticipate serious problems in their banking sector. In this study we discuss the main conceptual issues related to the organization, operation and updating of such systems, based on a critical analysis of international experience and best practices in this field. The practice in Bulgaria remains outside the scope of our study, because our system for guaranteeing bank deposits was established after 1998 and is relatively modern since it is based on the best international practices.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1781
Дата: 2013


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
77_split_114_2011.swf 657.4Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов