ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИТЕ ТРУДОВИ ПАЗАРИ В КОНТЕКСТА НА СТРАТЕГИЯ „ЕВРОПА 2020”

DSpace/Manakin хранилище

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИТЕ ТРУДОВИ ПАЗАРИ В КОНТЕКСТА НА СТРАТЕГИЯ „ЕВРОПА 2020”

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИТЕ ТРУДОВИ ПАЗАРИ В КОНТЕКСТА НА СТРАТЕГИЯ „ЕВРОПА 2020”
Автор: БЕЛЕВА, Искра
Резюме: Статията изследва ефектите на кризата върху развитието на трудовите пазари в Европа и в България вчастност. Откроява се силното понижаване на търсенето на труд и високата безработица в значителна част от страните – членки, както и понижаването на доходите на домакинствата и динамиката на жизнения стандарт. Засиленият натиск върху публичните финанси в у словия н а криза среща ограничените им възможности, допълнително лимитирани от провежданата строга фискална консолидация. Прилаганите активни политики на пазара на труда частично и временно успяват да компенсират негативите на кризата, а успехите на макроикономическите политики за растеж са минимални. Желаните структурни реформи не успяват да наберат достатъчна скорост за обезпечаване динамика на производителността на труда и постигане на „интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“. Всичко това поражда редица предизвикателства пред целите на европейската „Стратегия 2020” и налага преразглеждане на управленските и финансови механизми, задействани за нейното постигане.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1792
Дата: 2011


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
112_split_2_2011.swf 306.2Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов