ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИТЕ ТРУДОВИ ПАЗАРИ В КОНТЕКСТА НА СТРАТЕГИЯ „ЕВРОПА 2020”

DLib Repository

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИТЕ ТРУДОВИ ПАЗАРИ В КОНТЕКСТА НА СТРАТЕГИЯ „ЕВРОПА 2020”

Show full item record

Title: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИТЕ ТРУДОВИ ПАЗАРИ В КОНТЕКСТА НА СТРАТЕГИЯ „ЕВРОПА 2020”
Author: БЕЛЕВА, Искра
Abstract: Статията изследва ефектите на кризата върху развитието на трудовите пазари в Европа и в България вчастност. Откроява се силното понижаване на търсенето на труд и високата безработица в значителна част от страните – членки, както и понижаването на доходите на домакинствата и динамиката на жизнения стандарт. Засиленият натиск върху публичните финанси в у словия н а криза среща ограничените им възможности, допълнително лимитирани от провежданата строга фискална консолидация. Прилаганите активни политики на пазара на труда частично и временно успяват да компенсират негативите на кризата, а успехите на макроикономическите политики за растеж са минимални. Желаните структурни реформи не успяват да наберат достатъчна скорост за обезпечаване динамика на производителността на труда и постигане на „интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“. Всичко това поражда редица предизвикателства пред целите на европейската „Стратегия 2020” и налага преразглеждане на управленските и финансови механизми, задействани за нейното постигане.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1792
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
112_split_2_2011.swf 306.2Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов