ФИНАНСОВИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

DLib Repository

ФИНАНСОВИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Show full item record

Title: ФИНАНСОВИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Author: ДИМИТРОВА, Теодора
Abstract: Финансовите параметри на образователния сектор са от ключово значение за националното и световното икономическо развитие особено след негативното въздействие на първата за настоящия век глобална финансовоикономическа криза. Ето защо прецизният поглед върху свързаната проблематика дава аргументи, че един от факторите за оптимално функционираща икономика, основана на знанието, е определянето на образованието като основен приоритет. Настоящата разработка разглежда финансовите измерения на образованието в РБългария с цел обективизиране на настоящия статус и идентифициране на потенциалните възможности за достигане на европейски измерения в образователния сектор и изпълнение на целите, заложени в Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020”.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1835
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
32_split_2_2012.swf 448.4Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов