ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА МЕЖДУКУЛТУРНИТЕ РАЗЛИЧИЯ ВЪРХУ БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС

DSpace/Manakin хранилище

ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА МЕЖДУКУЛТУРНИТЕ РАЗЛИЧИЯ ВЪРХУ БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА МЕЖДУКУЛТУРНИТЕ РАЗЛИЧИЯ ВЪРХУ БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС
Автор: ДАМЯНОВ, Атанас; САРКИСЯН, Карина
Резюме: Въпросът за важността на междукултурните различия в съвременния комуникационен процес стана изключително актуален през последните 20 годи- ни. Броят на служителите, работещи в чуждестранни компании, нараства значително и е резултат на разширяващата се дейност на фирмите зад граница. Всяка международна бизнес дейност включва определен вид комуникация, която варира от ежедневния обмен на информация и идеи до вземане на решения, провеждане на ефективен преговорен процес и мотивиране на персонала. Тези дейности се основават на умението на мениджърите от една култура да общуват ефективно с ръководителите и служителите – представители на други култури, на способността им да преодолеят „невидимите” пречки и бариери, въздействащи върху функционирането на отделните компании. Конкретната цел на настоящото изследване е да се откроят основните проблеми и бариери, пред които са изправени българските бизнес контрагенти в процеса на комуникация с представители на чужди култури – както зад граница, така и в собствената организация.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1836
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
51_split_2_2012.swf 549.4Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов