ЦЕНИТЕ НА МРЕЖОВИТЕ УСЛУГИ В УСЛОВИЯ НА МОНОПОЛ, ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ И ТЯХНАТА РЕГУЛАЦИЯ

DSpace/Manakin хранилище

ЦЕНИТЕ НА МРЕЖОВИТЕ УСЛУГИ В УСЛОВИЯ НА МОНОПОЛ, ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ И ТЯХНАТА РЕГУЛАЦИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ЦЕНИТЕ НА МРЕЖОВИТЕ УСЛУГИ В УСЛОВИЯ НА МОНОПОЛ, ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ И ТЯХНАТА РЕГУЛАЦИЯ
Автор: МАНЛИЕВ, Георги
Резюме: Предлагането на мрежови услуги, които често са свързани с естествен монопол, е довело до процеса на ценова дискриминация на потребителите. Чрез нея се преследва присвояването на по-голяма част от потребителската печалба. Предложението за въвеждане на двукомпонентни тарифи: такса за достъп до мрежата и цена за потребено количество е завоалиран подход за из- вличане на по-високи печалби от предлагането на мрежовите услуги. Той съ- хранява модела на ценообразуване, при който Р>МС (цените са по-високи от пределните разходи). У. Баумол, като отчете особеностите на кривата на средните разходи АТС в предлагането на естествените монополи, предложи цените на мрежовите услуги да се образуват съобразно средните разходи (пра- вило Р=АС). Това е второ добро решение, защото все още цените са по-високи от пределните разходи (P>МС). Във тази връзка с това държавните регулатори прилагаха два класически подхода за регулация на техните цени: разходи плюс нормативен процент печалба и таван на цените. С либерализацията на пазарите и екологичните ограничения държавните регулатори приеха модел за образуване на цените на мрежовите услуги с няколко компонента. Те отчитат по-точно разходите на участниците в предлагането на мрежовите услуги (производители, дистрибутори, оператори търговци), което е подобрение на втория добър резултат: Р=AC, но все още P>МС. Конкуренцията, която налага либерализациите на пазарите, тласка цените към пределните разходи:Р=МС или първият най-добър резултат. Пречка за тяхното достигане са монополните и олигополни действия на участниците в процеса на предлагане на мрежовите услуги, което налага допълнителен контрол върху тяхното пазарно поведение.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1839
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
86_split_2_2012.swf 391.9Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов