УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА МОДЕЛА ЗА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА НЕКАПИТАЛИЗИРАНИТЕ АКТИВИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

DSpace/Manakin хранилище

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА МОДЕЛА ЗА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА НЕКАПИТАЛИЗИРАНИТЕ АКТИВИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА МОДЕЛА ЗА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА НЕКАПИТАЛИЗИРАНИТЕ АКТИВИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Автор: ФЕСЧИЯН, Даниела
Резюме: Статията засяга някои съществуващи недостатъци в модела за счетоводното отчитане на некапитализираните активи в предприятията от публичния сектор. Предпоставка за възникването на изследваните проблеми е липсата на стандартизация на счетоводната система в предприятията от публичния сектор. Въпреки наличието на редица методики и указания все още липсва стандартизиран подход за счетоводно отчитане на изследваната група активи. Авторът предлага един усъвършенстван счетоводен модел и защитава тезата, че проблемът може да се реши само с приемането на счетоводни стандарти, които да заменят сегашната практика на регулиране на счетоводството в публичния сектор с указания и писма. С предложения модел за счетоводно отчитане ще се повишат надеждността и достоверността на счетоводната информация и в крайна сметка ще се усъвършенства счетоводната методология.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1858
Дата: 2013


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
38_split_2_2013.swf 170.2Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов