УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА МОДЕЛА ЗА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА НЕКАПИТАЛИЗИРАНИТЕ АКТИВИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

DLib Repository

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА МОДЕЛА ЗА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА НЕКАПИТАЛИЗИРАНИТЕ АКТИВИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

Show full item record

Title: УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА МОДЕЛА ЗА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА НЕКАПИТАЛИЗИРАНИТЕ АКТИВИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Author: ФЕСЧИЯН, Даниела
Abstract: Статията засяга някои съществуващи недостатъци в модела за счетоводното отчитане на некапитализираните активи в предприятията от публичния сектор. Предпоставка за възникването на изследваните проблеми е липсата на стандартизация на счетоводната система в предприятията от публичния сектор. Въпреки наличието на редица методики и указания все още липсва стандартизиран подход за счетоводно отчитане на изследваната група активи. Авторът предлага един усъвършенстван счетоводен модел и защитава тезата, че проблемът може да се реши само с приемането на счетоводни стандарти, които да заменят сегашната практика на регулиране на счетоводството в публичния сектор с указания и писма. С предложения модел за счетоводно отчитане ще се повишат надеждността и достоверността на счетоводната информация и в крайна сметка ще се усъвършенства счетоводната методология.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1858
Date: 2013


Files in this item

Files Size Format View
38_split_2_2013.swf 170.2Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов