ИКОНОМИЧЕСКАТА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ И РОЛЯТА НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ ФАКТОР ПРИ НЕЙНИЯ АНАЛИЗ

DLib Repository

ИКОНОМИЧЕСКАТА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ И РОЛЯТА НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ ФАКТОР ПРИ НЕЙНИЯ АНАЛИЗ

Show full item record

Title: ИКОНОМИЧЕСКАТА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ И РОЛЯТА НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ ФАКТОР ПРИ НЕЙНИЯ АНАЛИЗ
Author: ЛАЗАРОВ, Румен
Abstract: В статията е представен опит за изясняване на разбирането за ролята на институционалния фактор във връзка с проблема за икономическата неопределеност. Целта е, критически да се анализира и сравни мястото, което този икономически проблем заема в неокласическия и в институционалния аналитичен модел. Теоретически се аргументира потребността от въвеждането на институционалния фактор в силно формализирания ортодоксален неокласически модел за анализ. Изводът е, че при това условие икономическият анализ може да даде обективни резултати, на чиято основа да се формират по-точни изводи и пра- вилни решения за икономическата политика.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1861
Date: 2013


Files in this item

Files Size Format View
103_split_2_2013.swf 236.1Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов