ИКОНОМИЧЕСКАТА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ И РОЛЯТА НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ ФАКТОР ПРИ НЕЙНИЯ АНАЛИЗ

DSpace/Manakin хранилище

ИКОНОМИЧЕСКАТА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ И РОЛЯТА НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ ФАКТОР ПРИ НЕЙНИЯ АНАЛИЗ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ИКОНОМИЧЕСКАТА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ И РОЛЯТА НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ ФАКТОР ПРИ НЕЙНИЯ АНАЛИЗ
Автор: ЛАЗАРОВ, Румен
Резюме: В статията е представен опит за изясняване на разбирането за ролята на институционалния фактор във връзка с проблема за икономическата неопределеност. Целта е, критически да се анализира и сравни мястото, което този икономически проблем заема в неокласическия и в институционалния аналитичен модел. Теоретически се аргументира потребността от въвеждането на институционалния фактор в силно формализирания ортодоксален неокласически модел за анализ. Изводът е, че при това условие икономическият анализ може да даде обективни резултати, на чиято основа да се формират по-точни изводи и пра- вилни решения за икономическата политика.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1861
Дата: 2013


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
103_split_2_2013.swf 236.1Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов