КРЕАТИВНОСТ И УСТОЙЧИВО ТУРИСТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

DLib Repository

КРЕАТИВНОСТ И УСТОЙЧИВО ТУРИСТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Show full item record

Title: КРЕАТИВНОСТ И УСТОЙЧИВО ТУРИСТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
Author: ИВАНОВА, Петя
Abstract: В статията се обосновава необходимостта от целенасочено развиване на креативността в дестинацията като устойчив туристически ресурс. Извеждат се икономическият смисъл и начинът, по който този ресурс добавя стойност в туризма. Върху основата на систематизиране на съществуващите в научната литература дискусии и сравнения между креативен и класическите форми на туризъм, се извежда ролята на креативността в туристическото развитие. Последователно се анализира спецификата на туристическото търсене и предлагане на креативни туристически преживявания. На базата на осъществения анализ се правят определени изводи и констатации, които биха могли да допринесат за устойчивото развитие на туризма в България.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1862
Date: 2013


Files in this item

Files Size Format View
119_split_2_2013.swf 323.6Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов