ФАКТОРИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ В УПРАВЛЕНСКОТО ОБЩУВАНЕ

DSpace/Manakin хранилище

ФАКТОРИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ В УПРАВЛЕНСКОТО ОБЩУВАНЕ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ФАКТОРИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ В УПРАВЛЕНСКОТО ОБЩУВАНЕ
Автор: Йорданова, Елена; Yordanova, Elena
Резюме: В съвременната управленска наука се налага мнението, че културата се оценява като водещ фактор в икономическото развитие, наред с пазара. Това доказва дълбоките промени на мисленето в хуманитарна насока и формирането на нов тип управленски отношения и управленс- ко общуване, основани на споделените ценности между ръководителя и подчинените в организацията. Целта на изследването в студията са организационната култура и етичните ценности като фактори за ефективност в управленското общуване. Това е един от широко разпространените и сложни проблеми в социалните организации, от който зависи ефективността на управленския процес. Основната изследователска теза е свързана с утвърждаване значението на организационната култура и етичните ценности, които са с изключително важен статут от гледна точка на изграждането и усъвършенстването на новите социално-икономически отношения в обществото в условията на глобализиращата се икономика на ХХІ век. Many contemporary researchers in the field of management science believe that culture is a factor that is as important for the economic development as the market itself. This shows that a profound change has occurred in the basic concepts in terms of a new, people-oriented bias as well as that today there is a new type of managerial relations and communication based on values shared by managers and their subordinates in the organization. The study aims to analyse the organizational culture and the ethical values as performance factors of managerial communication. This is one of the most common and complex problems that social organizations have to deal with and which affects the efficiency of their management. The main research thesis is to confirm the importance of organizational culture and ethical values for the development and enhancement of the new socioeconomic relations in the global economy of the twenty-first century
URI: http://hdl.handle.net/10610/1881
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
45_split_118_2015.swf 443.2Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов