ПОСЛЕДОВАТЕЛНО РАЗВИВАЩИТЕ СЕ ПАЗАРИ И ОБЩОТО РАВНОВЕСИЕ

DLib Repository

ПОСЛЕДОВАТЕЛНО РАЗВИВАЩИТЕ СЕ ПАЗАРИ И ОБЩОТО РАВНОВЕСИЕ

Show full item record

Title: ПОСЛЕДОВАТЕЛНО РАЗВИВАЩИТЕ СЕ ПАЗАРИ И ОБЩОТО РАВНОВЕСИЕ
Author: РАДЕВ, Юли
Abstract: Все повече автори, анализиращи последната финансова криза, използват аргументи и модели от различните етапи в еволюционното развитие на икономическата наука. Това според нас е коректният подход, имайки предвид, че нито едно икономическо събитие, в това число финансиализацията, не трябва да се разглежда като уникално или неповторимо. Съгласни сме, че отговорите на повечето въпроси, свързани с бум-спад цикъла, се крият в поведението на участниците в икономическия процес и т.нар. несвойствена несигурност. Логично е, такива събития да се приемат като екстремни и неконтролируеми форми на обичайните отклонения от нормалните състояния. Произволното комбиниране на икономическите концепции обаче може да се окаже твърде подвеждащо. Затова в тази публикация ще направим опит да систематизи- раме алтернативните модели на динамичната равновесна писта, около която конвергират временно балансираните, а понякога и дебалансирани пазари. В представената рамка несвойствената несигурност и институционалната теория допълват неокласическата представа за пазарите посредством обобщаващата концепция за пазарното неравновесие.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1901
Date: 2014


Files in this item

Files Size Format View
140_split_2_2014.swf 338.7Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов