ЕВОЛЮЦИЯ НА ИНСТРУМЕНТАРИУМА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ВЪТРЕШНООТРАСЛОВАТА ТЪРГОВИЯ

DSpace/Manakin хранилище

ЕВОЛЮЦИЯ НА ИНСТРУМЕНТАРИУМА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ВЪТРЕШНООТРАСЛОВАТА ТЪРГОВИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ЕВОЛЮЦИЯ НА ИНСТРУМЕНТАРИУМА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ВЪТРЕШНООТРАСЛОВАТА ТЪРГОВИЯ
Автор: Йорданов, Николай; Yordanov, Nikolay
Резюме: Нарастването на значението на вътрешноотрасловата търговия и обвързването й с по-ниски разходи за приспособяване на икономиките при процесите на трансформация водят до изграждането на инструментариум, който възможно най-точно да отчита нейния дял. Настоящата студия обхващат три големи етапа в еволюцията на формулния апарат за измерване на вътрешноотрасловата търговия: 1) първоначалните опити за нейното метрифициране; 2) отчитане на измененията й във времето; 3) декомпозирането на вътрешноотрасловата търговия на вертикална и хоризонтална. Разгледани са основните за всеки етап индекси и методологии, като са дискутирани онези техни специфични характеристики, с които изследователите трябва да се съобразяват при тяхното използване. The growing importance of intra-industry trade and its role for decreasing the cost of adjustment of economies along the processes of their transformation require a toolbox for accurate measurement of its share. The study reviews three major stages in the development of the mathematical models for measuring intra-industry trade: 1) Initial quantification attempts; 2) Historical measuring; 3) Decomposing the intra-industry trade into vertical and horizontal trade. The author has described the specific indices and methodologies used at each stage and analyzed those of their specific characteristics the researches should take into account when using them.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1918
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
124_split_118_2015.swf 447.2Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов