ИНДУСТРИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА СЪВРЕМЕННА ЕВРОПА

DSpace/Manakin хранилище

ИНДУСТРИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА СЪВРЕМЕННА ЕВРОПА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ИНДУСТРИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА СЪВРЕМЕННА ЕВРОПА
Автор: Денева, Анета; Христова, Венета; Пантелеева, Искра; Deneva, Aneta G.; Hristova, Veneta; Panteleeva, Iskra M.
Резюме: В студията са изяснени същностните аспекти на политиката като понятие и като обществено явление. Акцентът е поставен върху индустриалната политика и нейните съвременни измерения в рамките на Европейския съюз. Застъпва се тезата за непрекъснато проучване на теоретичните постановки и търсене на синергия от съчетаното реализиране на ключови елементи, присъщи на различни трактовки и концептуални постановки. Тяхното трансформиране в практически процеси и действия следва да се подчинява на принципите на индустриалната политика като важен източник за ревитализация на европейската икономика. The study examines the essential aspects of policy as a concept and as a social phenomenon. An emphasis is put on the industrial policy and its contemporary dimensions within the European Union. The authors support the thesis that theoretical concepts should be studied continuously in order to achieve a synergetic effect from the combined implementation of their key elements. Their convergence into practical processes and actions should follow the principles of industrial policy as an important factor for the revival of the European economy.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1922
Дата: 2014


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
30_split_117_2014.swf 804.6Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов