АКТУАЛНИ ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО

DLib Repository

АКТУАЛНИ ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО

Show full item record

Title: АКТУАЛНИ ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО
Author: Йорданова, Маргарита Стефанова; Yordanova, Margarita Stefanova
Abstract: Настоящата студия е посветена на актуалните правни проблеми, свързани с нормативната уредба на акционерното дружество. Целта на научното изследване е: анализ на действителното състояние на членството в дружеството, неговата защита и отговорността на органите за управление при накърняване правата на акционерите. Анализирано е членството при изключване на акционера, намаляване и увеличаване на капитала. Съществено място е отделено на проблемите, свързани с отговорността на органа за управление за вреди, причинени на дружеството. Авторът поддържа тезата за квалифицирането й като договорна по вид отговорност. В научното изследване е анализирана и съдебната практика. Заключението съдържа обобщение и предложения за усъвършенстване на търговското законодателство. The paper examines some current legal issues related to regulations concerning the joint-stock companies. The aim of the research is to analyze the current status of shareholders in such companies, the protection of their rights and the liability of the governing bodies for violation of their rights. An analysis was carried out on the membership rights of expelled shareholders in cases of increase or reduction in the capital of a joint stock company. Special emphasis is put on issues related to management’s liability for damages inflicted on the company. The author argues for its classification as a contractual liability on the grounds of research and analysis of the current jurisprudence. The conclusion provides a summary and suggestions for improvement of the existing commercial legislation.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1925
Date: 2014


Files in this item

Files Size Format View
124_split_117_2014.swf 396.9Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов