АКТУАЛНИ ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО

DSpace/Manakin хранилище

АКТУАЛНИ ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: АКТУАЛНИ ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО
Автор: Йорданова, Маргарита Стефанова; Yordanova, Margarita Stefanova
Резюме: Настоящата студия е посветена на актуалните правни проблеми, свързани с нормативната уредба на акционерното дружество. Целта на научното изследване е: анализ на действителното състояние на членството в дружеството, неговата защита и отговорността на органите за управление при накърняване правата на акционерите. Анализирано е членството при изключване на акционера, намаляване и увеличаване на капитала. Съществено място е отделено на проблемите, свързани с отговорността на органа за управление за вреди, причинени на дружеството. Авторът поддържа тезата за квалифицирането й като договорна по вид отговорност. В научното изследване е анализирана и съдебната практика. Заключението съдържа обобщение и предложения за усъвършенстване на търговското законодателство. The paper examines some current legal issues related to regulations concerning the joint-stock companies. The aim of the research is to analyze the current status of shareholders in such companies, the protection of their rights and the liability of the governing bodies for violation of their rights. An analysis was carried out on the membership rights of expelled shareholders in cases of increase or reduction in the capital of a joint stock company. Special emphasis is put on issues related to management’s liability for damages inflicted on the company. The author argues for its classification as a contractual liability on the grounds of research and analysis of the current jurisprudence. The conclusion provides a summary and suggestions for improvement of the existing commercial legislation.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1925
Дата: 2014


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
124_split_117_2014.swf 396.9Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов