ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ДЪРЖАВНОСТ

DSpace/Manakin хранилище

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ДЪРЖАВНОСТ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ДЪРЖАВНОСТ
Автор: Кънев, Методи
Резюме: Глобализацията е може би най-обсъжданият, но и най-неясният между всички съвременни процеси. Едни виждат в нея панацея за всички злини, а други - изключителна опасност1. Какви са от гледище на развиващите се общества изгодите и заплахите на глобализацията? Наистина ли идва краят на националния суверенитет и на националните граници2? Или, както ми се струва, тенденцията към глобализацията засилва нуждата от по-строга държавност, в резултат на което обществата стават хибридни, почиващи на две начала. Точните отговори ще дойдат с времето, но това не ни освобождава от изострено внимание сега. Globalization is maybe the most discussed but less clear among all modern processes. Someone sees in it panacea and other - danger. What are from the point of view of developing societies the benefits and dangers of globalization? Is it the end of national sovereignty and national borders really comes? Alternatively, as I think, the tendency toward globalization strengthen the need of more rigid government because of which societies become hybrid, grounded upon two principles. The exact answers will come later but this does not relieve us from keen attention now.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2009
Дата: 2003


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
2M.Kanev-Globalizasia.pdf 184.9Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов