ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА ФИЛОСОФИЯ НА ЛИБЕРАЛИЗМА

DSpace/Manakin хранилище

ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА ФИЛОСОФИЯ НА ЛИБЕРАЛИЗМА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА ФИЛОСОФИЯ НА ЛИБЕРАЛИЗМА
Автор: Живков, Николай
Резюме: Най-голяма ценност в политическата философия на либерализма е човекът и реализацията на същностните му сили в условията на доброволно сдружаване. Съгласие за общи действия между човешките индивиди се постига с прилагане ценностите на либералната демокрация – свобода, равенство и справедливост, водеща между които е свободата. С прилагането им при регулиране на обществените отношения, човешките индивиди се поставят в условията на равни шансове за достигане на индивидуалните си цели и общото благо. The biggest value in political philosophy of liberalism is the man and the realization of his own power in coordination of voluntary amalgamates. Agreement for common actions among the human individuals is reached with application of the values of a liberal democracy - freedom, equality and justice, with the leading role of the freedom. In regulation of the relationship between citizens, they put them in conditions of equal chances for reaching of its individual aims and common welfare.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2010
Дата: 2003


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
2Nikolaj Jivkov-liberalizam.pdf 295.6Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов