ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА ФИЛОСОФИЯ НА ЛИБЕРАЛИЗМА

DLib Repository

ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА ФИЛОСОФИЯ НА ЛИБЕРАЛИЗМА

Show full item record

Title: ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА ФИЛОСОФИЯ НА ЛИБЕРАЛИЗМА
Author: Живков, Николай
Abstract: Най-голяма ценност в политическата философия на либерализма е човекът и реализацията на същностните му сили в условията на доброволно сдружаване. Съгласие за общи действия между човешките индивиди се постига с прилагане ценностите на либералната демокрация – свобода, равенство и справедливост, водеща между които е свободата. С прилагането им при регулиране на обществените отношения, човешките индивиди се поставят в условията на равни шансове за достигане на индивидуалните си цели и общото благо. The biggest value in political philosophy of liberalism is the man and the realization of his own power in coordination of voluntary amalgamates. Agreement for common actions among the human individuals is reached with application of the values of a liberal democracy - freedom, equality and justice, with the leading role of the freedom. In regulation of the relationship between citizens, they put them in conditions of equal chances for reaching of its individual aims and common welfare.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2010
Date: 2003


Files in this item

Files Size Format View
2Nikolaj Jivkov-liberalizam.pdf 295.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов