ХРИСТИЯНСКАТА ЕТИКА И ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ

DSpace/Manakin хранилище

ХРИСТИЯНСКАТА ЕТИКА И ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ХРИСТИЯНСКАТА ЕТИКА И ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ
Автор: Найденова, Снежана
Резюме: В статията се проследява обществено-културната матрица на стопанското развитие, връзката между християнската етика и икономиката, субсидиарността, интеграцията и солидарността като необходимо условие за изграждането на хуманистична икономика. Доказва се, че стопанството като едно от най-важните средства за човешкото съществуване има опасност да се превърне в икономизъм, когато духът се отделя от материята. Обръща се внимание на интермедиарните групи, чрез които се балансира отношенията между личността и крупните организационни структури и се влияе върху стопанската етика като основа на икономическия строй. This article studies the socio-cultural matrix of economic development, the connection between Christian ethics and economics, subsidiary, integration and solidarity as necessary condition for establishment of humane economics. Author argues that there is a danger for economy, as a substantial agency of human existence, to turn in economics when the spirit moves away from the matter. He pays attention to intermediary groups, trough which the relation between person and big organizational structures is balanced.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2016
Дата: 2003


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
2Religia 25.06.pdf 257.2Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов