КЪСНАТА СХОЛАСТИКА - ПРЕДВЕСТНИЦА НА СВОБОДНАТА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

DLib Repository

КЪСНАТА СХОЛАСТИКА - ПРЕДВЕСТНИЦА НА СВОБОДНАТА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

Show full item record

Title: КЪСНАТА СХОЛАСТИКА - ПРЕДВЕСТНИЦА НА СВОБОДНАТА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА
Author: Върбанов, Иван
Abstract: Настоящият материал е посветен на икономическите аспекти в творчеството на испанските теолози от късната схоластика, творили главно в Саламанка през ХV и ХVІ век. В него се поставят две задачи. Първо, да се анализират рефлексиите върху икономическите възгледи на испанските схоластици в историята на икономическите идеи. Обосновава се разбирането, че началото на икономическата наука трябва да се търси не в ХVІІІ век, а в епохата на късната средновековна схоластика. Втората задача е да се експлицира значението на философско-теологическите и нравствено-икономически идеи на школата от Саламанка за съвременния икономическия персонализъм и за австрийската икономическа школа. Общата характерна черта на тези школи, независимо от техните исторически, теоретични, методологически и други различия е, че те са варианти The present paper is devoted to the economic ideas of the late Scholastics Spanish theologians of 15th and 16th century - especially Salamanca school. It has two tasks. First, to analyze reflections on economic ideas of Spanish Scholastics in the history of economics thought. It is clamed that the beginning of economics as a science should be referred to the late Mediaeval Scholastics. Second task is to explicate the significance of (philosophical, theological, ethical and economic views of) Salamanca School for modern economic personalism and Austrian school of economics. The common characteristic of these schools, notwithstanding of their historical, theoretical, methodological, and other differences, is that they are variants of the same idea - the idea of economic freedom.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2019
Date: 2003


Files in this item

Files Size Format View
2Salamanca.pdf 443.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов