КЪСНАТА СХОЛАСТИКА - ПРЕДВЕСТНИЦА НА СВОБОДНАТА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

DSpace/Manakin хранилище

КЪСНАТА СХОЛАСТИКА - ПРЕДВЕСТНИЦА НА СВОБОДНАТА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: КЪСНАТА СХОЛАСТИКА - ПРЕДВЕСТНИЦА НА СВОБОДНАТА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА
Автор: Върбанов, Иван
Резюме: Настоящият материал е посветен на икономическите аспекти в творчеството на испанските теолози от късната схоластика, творили главно в Саламанка през ХV и ХVІ век. В него се поставят две задачи. Първо, да се анализират рефлексиите върху икономическите възгледи на испанските схоластици в историята на икономическите идеи. Обосновава се разбирането, че началото на икономическата наука трябва да се търси не в ХVІІІ век, а в епохата на късната средновековна схоластика. Втората задача е да се експлицира значението на философско-теологическите и нравствено-икономически идеи на школата от Саламанка за съвременния икономическия персонализъм и за австрийската икономическа школа. Общата характерна черта на тези школи, независимо от техните исторически, теоретични, методологически и други различия е, че те са варианти The present paper is devoted to the economic ideas of the late Scholastics Spanish theologians of 15th and 16th century - especially Salamanca school. It has two tasks. First, to analyze reflections on economic ideas of Spanish Scholastics in the history of economics thought. It is clamed that the beginning of economics as a science should be referred to the late Mediaeval Scholastics. Second task is to explicate the significance of (philosophical, theological, ethical and economic views of) Salamanca School for modern economic personalism and Austrian school of economics. The common characteristic of these schools, notwithstanding of their historical, theoretical, methodological, and other differences, is that they are variants of the same idea - the idea of economic freedom.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2019
Дата: 2003


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
2Salamanca.pdf 443.3Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов