БЪЛГАРСКИТЕ БРЕЙДИ ОБЛИГАЦИИ И ДВЕТЕ СДЕЛКИ ПО ЗАМЯНАТА ИМ С ГЛОБАЛНИ ОБЛИГАЦИИ

DLib Repository

БЪЛГАРСКИТЕ БРЕЙДИ ОБЛИГАЦИИ И ДВЕТЕ СДЕЛКИ ПО ЗАМЯНАТА ИМ С ГЛОБАЛНИ ОБЛИГАЦИИ

Show full item record

Title: БЪЛГАРСКИТЕ БРЕЙДИ ОБЛИГАЦИИ И ДВЕТЕ СДЕЛКИ ПО ЗАМЯНАТА ИМ С ГЛОБАЛНИ ОБЛИГАЦИИ
Author: Матанов, Тодор
Abstract: Настоящото изследване има за цел да оцени ефекта от двете замени на брейди облигации с глобални облигации и съдържа: 1. същността на брейди облигациите като финансов инструмент 2. характеристиките на отделните видове брейди облигации 3. хронологията на етапите при замяната на брейди облигациите с глобални облигации 4. целите на двете сделки и степента на изпълнението им. Разгледани са заменените количества като дял от цялото количество в обръщение, цените, на които е извършена замяната, както и цените, при които са емитирани новите облигации. The goal of this study is to appraise the effect of both the substitutions of Brady Bonds with Global Bonds and contain: 1. The nature of Brady Bonds as a financial instrument 2. Characterization of particular kinds Brady Bonds 3. The chronology on substitution’s stages of Brady Bonds with Global Bonds 4. The goals of both the deals and to a what extent are they executed. Substitution’s amount of the Brady Bonds have considered as a share of all Brady Bonds in circulation. Buy back price of the Brady Bonds and issue price of the Global Bonds have indicated too.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2053
Date: 2002


Files in this item

Files Size Format View
TodorMatanov.Brd.pdf 342.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов