МАНИПУЛИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ – ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ОСНОВИ

DLib Repository

МАНИПУЛИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ – ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ОСНОВИ

Show full item record

Title: МАНИПУЛИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ – ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ОСНОВИ
Author: Цонева, Иванка
Abstract: Общественото мнение се разглежда като хетерогенна смес от рационални убеждения, ирационални стереотипи и емоционални вярвания на отделните ин- дивиди от целевата публика. За консолидирането му се предлагат психологи- чески обосновани похвати и тактики. Те трябва да са съобразени както с рацио- налните и емоционалните характеристики, така и със знака на съставящите го индивидуални мнения – положителен, нулев, отрицателен. Всеки подход е илюстриран с пример от практиката.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2065
Date: 2007


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook1bul2007_98_114.pdf 288.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов