БЕЗРАБОТИЦАТА –ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО И РЕАЛНОСТ НА РЕФОРМАТА В БЪЛГАРИЯ

DSpace/Manakin хранилище

БЕЗРАБОТИЦАТА –ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО И РЕАЛНОСТ НА РЕФОРМАТА В БЪЛГАРИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: БЕЗРАБОТИЦАТА –ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО И РЕАЛНОСТ НА РЕФОРМАТА В БЪЛГАРИЯ
Автор: Петров, Иван
Резюме: планово стопанство към пазарните изисквания, е безработицата. Преструктурирането на икономиката е свързано с освобождаване и пренасочване на излишната работна сила, която обаче не винаги може да намери възможност за трудова реализация. В тази връзка в статията се проследяват последователно причините за голямата безработица в България, нейният характер, структура и тенденции. Специално внимание е отделено на икономическата, социалната и психологическата цена на безработицата както за индивида, така и за обществото. Засегнати са пътищата за преодоляване на проблема – създаване на благоприятен инвестиционен климат за развитието на частния бизнес, който чрез разкриване на нови работни места ще създаде условия за трудова реализация на членовете на обществото, която ще ни доближи до общоевропейските стандарти. One of the most difficult problems society faces with during the transition to a market economy is unemployment. The restructuring of the national economy is connected with dismissing and reorientation of the redundant employees to other jobs and specialities. Actually, in the most cases, the redundant are unable to find new jobs or other realization. In this relation the article deals with the reasons for the huge unemployment in Bulgaria. Observed the character, structure and the trends of the phenomenon. Special attention is drawn upon the economic, social and psychological effects of unemployment both for the individual and society. Also deals with the ways of overcoming the problem, namely, establishing of favourable climate for investments and private business. Thus, creating new jobs will bring about to stimulation of labour realization of the people and approaching the European standards by this country.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2066
Дата: 2002


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
UnemploymentIP.pdf 412.5Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов