МОДЕЛИРАНЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА ДОМАКИНСТВАТА ПРИ ПРИДОБИВАНЕТО НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ/ПАСИВИ

DLib Repository

МОДЕЛИРАНЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА ДОМАКИНСТВАТА ПРИ ПРИДОБИВАНЕТО НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ/ПАСИВИ

Show full item record

Title: МОДЕЛИРАНЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА ДОМАКИНСТВАТА ПРИ ПРИДОБИВАНЕТО НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ/ПАСИВИ
Author: Михайлова, Гергана
Abstract: Настоящото изследване разглежда поведението на домакинствата, които са основен нетен спестител в българската икономика. Те чрез акумулираните си спестявания не само покриват своите инвестиции, но и осигуряват финансови ресурси чрез посредничеството на финансовите институции на нуждаещите се от допълнително средства за финансиране на дейността. Поради тази причина ролята на домакинствата е важна предвид задълбочаващите се външно икономически балансови неравновесия, които могат да бъдат ограничени като се стимулират спестяванията, притежавани от домакинствата в българската икономика. За целта е необходимо да се определят факторите, от които зависят придобиваните от домакинствата финансови активи, респективно поеманите финансови задължения. При оценяването на влиянието на факторите са използвани емпирични резултати от разработените финансови сметки (Система на национални сметки) по предложената методология в Михайлова (2004). The paper examines the behavior of households, who are the main net saviors in the Bulgarian economy. With accumulated savings they cover their investment and provide financial sources to other economic agents in the economy by the intermediation of the financial institutions. The households play the important role in the economy, especially in the case of the worsening external imbalances, which could be narrowed by the increasing household savings in the economy. For this purpose, it is necessary to define the factors, which determine the dynamics of the acquired financial assets and incurred financial liabilities. The empirical results obtained from the compiled financial accounts (SNA), according to the provided methodology in Mihaylova (2004), are used.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2069
Date: 2007


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook1bul2007_115_146.pdf 517.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов