ПРОЦЕСЪТ НА ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ НА БЪЛГАРИЯ

DSpace/Manakin хранилище

ПРОЦЕСЪТ НА ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ НА БЪЛГАРИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПРОЦЕСЪТ НА ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ НА БЪЛГАРИЯ
Автор: Несторов, Людмил; Nestorov, Lydmil
Резюме: Присъединяването на България към Европейския съюз е стратегическа национална икономическа политика. В настоящата статия посочвам причините и факторите за евроинтеграцията на страната. Извеждам на преден план проблемите свързани с изпълнението на икономическите критерии за присъединяване. Спирам се на някои от рисковете, които крие евроинтеграцията за нас. Тезата, която защитавам е, че евроинтеграцията е съвременната икономическа политика, която може да стимулира в дългосрочен план икономическия растеж у нас и да стане основа за повишаване жизненото равнище на населението. Bulgaria’s integration in EU is a strategic national economic policy. In this article I indicate the reasons and factors for the country’s integration in the EU. I point out the problems, connected with the implementation of the economic criteria for the integration. I examine some of the risks that the Euro-integration keeps for us. The thesis I support is that the Euro-integration is a modern economic policy that can stimulate in a long-term period the economic growth in Bulgaria and that it can become a basis for lifting the life standard of the population.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2072
Дата: 2002


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
UNSSLN.pdf 238.1Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов